Železniční most pod Vyšehradem – časová osa

21. února 2023 | přednáška k budoucnosti železničního mostu pod Vyšehradem a diskuze s Eugenem Brühwiler ze Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne

20. a 21. února 2023 | ministr Martin Kupka inicioval technické kolokvium k železničnímu mostu pod Vyšehradem (novymostvyton.cz/technicke-kolokvium)

19. února 2023 | přední čeští i zahraniční architekti publikují otevřený dopis (archiweb.cz)

10. února 2023 | spustil Jiří Grund stojící za PR agenturou Grucon antipetici Výtoň 21 (vyton21.cz)

8. února 2023 | spouští správa železnic web Nový most Výtoň (novymostvyton.cz)

3. února 2023 | Správa železnic zapisuje do registru smluv: SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE A PROVEDENÍ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ – Dílčí projektové a konzultační práce na projektu „Železniční mosty pod Vyšehradem“ (viz https://smlouvy.gov.cz)

2. února 2023 | diskuzní večer ve Winternitzově vile Zachraňme železniční most, přednáška Pavla Štorcha z iniciativy Nebourat.cz, diskuze se zástupci Správy železnic v čele s Pavlem Paidarem z Odboru přípravy staveb (https://www.youtube.com/watch?v=L8x9vvjFSCk)

18. ledna 2023 | Správa železnic prezentuje vítězný návrh v Národním technickém muzeu (https://www.youtube.com/watch?v=ysos8XTyyOY&t=5618s)

Boj o zachování železničního mostu pod Vyšehradem

20. března 2020 | Ministerstvo kultury zamítá sejmutí památkové ochrany, o kterou již podruhé žádá Správa železnic (https://iispp.npu.cz)
Z podkladů shromážděných v tomto řízení je však zřejmé, že špatný technický stav ocelové konstrukce mostu přes Vltavu je řešitelný, aniž by byla zásadním způsobem narušena památková hodnota soumostí či vyloučena původní funkce mostu. Třetí kolej lze realizovat výstavbou nového jednokolejného mostu vedle mostu přes Vltavu, spolu s novou přestupní zastávkou na pravém břehu Vltavy.
Lze s podivem dodat, že účastník řízení si byl již v roce 2010, kdy podal poprvé žádost o zrušení prohlášení 4 mostů soumostí, vědom špatného technického stavu soumostí a potřeby třetí koleje. Práce na opravě této kulturní památky tedy již mohly být zahájeny
.”

17. prosince 2019 | Dopis ředitele TSK řediteli SŽ o ukončení oprav pěších lávek

12/2019 | Studie umístění polohy nové železniční zastávky Praha-Výtoň, IPR

2/2019 | Železniční most na Výtoni. Koncepční rozvaha, IPR

2018-2019 | TSK provádí kompletní opravu lávek včetně zcela nového nýtování (https://www.youtube.com/watch?v=JzCNX_037jo)

7. července 2014 | „Při rekonstrukci trati, která vznikla v 70. letech 19. století jako Pražská spojovací dráha, připadají v úvahu dvě varianty – buď SŽDC zkrátka vymění koleje, obnoví zabezpečovací zařízení či trakční vedení, anebo trať navíc rozšíří. Možná stavba třetí koleje by si vyžádala také stavbu nového železničního mostu vedle starého dvoukolejného, který je památkově chráněn.“ (viz ceskatelevize.cz)

20. června 2013 | „Změní se územní plán železniční trati mezi hlavním a smíchovským nádražím. Zvýší se tak její kapacita a vznikne nová zastávka Výtoň. Z Podskalí na Smíchov je třeba rozšířit most, asi vznikne nový.“ (viz metro.cz)

20. června 2013 | „Mezi Vyšehradem a hlavním nádražím by měla mít trať větší kapacitu a měla by být zároveň tišší. Nová zastávka na Výtoni se má stát přestupním uzlem na tramvaje jezdící po nábřeží. Zároveň bude zastávka navázána na cyklotrasu A2, která vede po pravém břehu podél Vltavy. Původně město uvažovalo, že by vznikla zastávka u Ostrčilova náměstí v Nuslích, z toho ale sešlo.

Proti zřízení zastávky se postavila zastupitelka a bývalá radní Aleksandra Udženija (ODS). „Je to zkapacitnění dopravy v Praze 2 na úkor obyvatel,“ řekla. Primátor Hudeček to ale odmítl. Podle jeho slov je to sice navýšení dopravy, ale té pro Pražany nejméně náročné.“ (viz ceskatelevize.cz)

20. června 2013 | Zastupitelstvo hl. m. Praha přijalo Usnesení č. 30/24 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy – Z 2744/00 (Praha 2, Praha 4, Praha 5 – optimalizace traťového úseku Praha hl.m. – Praha Smíchov)

1. května 2013 | „Radní schválili na svém jednání změnu územního plánu železničního úseku mezi hlavním a smíchovským nádražím. Změna umožní zvýšení kapacity trati a vybudování nové zastávky Výtoň. Tato změna ovšem předpokládá i vybudování nového mostu přes Vltavu, a to vedle historického železničního z Podskalí na Smíchov. Tento je dvojkolejný a město potřebuje koleje tři.“ (viz prazskypatriot.cz)

30. dubna 2013 | „Mezi smíchovským a hlavním nádražím v Praze bude v budoucnu jezdit více vlaků. Umožní to změna územního plánu, kterou schválili pražští radní. Také vznikne nová zastávka Výtoň, která částečně nahradí zavřenou stanici na Vyšehradě.“ (viz idnes.cz)

6. srpna 2012 | „Kvůli sporům skončila třeba příprava zastávky Rajská zahrada, kterou by využívali obyvatelé sídliště, v nedohlednu je i stavba stanice Výtoň, která má být náhradou za roky zavřené a chátrající nádraží Vyšehrad, protože památkářům se projekt nelíbí.“ (viz ceskatelevize.cz)

24. dubna 2010 | Ministerstvo kultury zamítá sejmutí památkové ochrany, o kterou Správa železnic (v roce 2010 ještě Správa železniční dopravní cesty) (https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=732908)


8. prosince 2004 | soubor železničních mostů pod Vyšehradem je od tohoto data nemovitou kulturní památkou (viz pamatkovykatalog.cz)

1997–1998 | nátěr mostních částí zasahujících do ulice Svobodova a na Rašínovo nábřeží

13. prosince 1992 | světové dědictví UNESCO rejst. č. ÚSKP 1 – Historické centrum Prahy

1992 | výměna mostu nad ulicí Vyšehradská

1987 | zesílení mostovky

13. srpna 1971 | památková rezervace rejst. č. ÚSKP 1028 – Praha

23. srpna 1963 | ochranné pásmo rejst. č. ÚSKP 3477 – Ochranné pásmo národní kulturní památky Vyšehrad

1957 | poslední celková oprava mostu

1901 | přestavba jednokolejného mostu na aktuální dvojkolejné řešení

1871 | vznik jednokolejného železničního mostu pod Vyšehradem