Jana Černochová – dotaz na ministra kultury během schůze Poslanecké sněmovny PČR, dne 6. 12. 2016

Úterý 6. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze k Vládnímu návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) /sněmovní tisk 666/ – prvé čtení: Jana Černochová, poslankyně: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se také v reakci na pana kolegu Junka ohradila proti…