Praha 2 řeší krizový stav nádraží Vyšehrad a podává trestní oznámení

Po pádu dalších částí zdiva, které tentokrát zasáhly i přilehlou vozovku, přistoupil Úřad městské části Praha 2 k okamžitému rozšíření dosavadních bezpečnostních opatření a zároveň k podání trestního oznámení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Na okamžitém rozšíření dosavadních opatření vedoucích k zajištění bezpečnosti samotného okolí objektu i provozu na přilehlé pozemní komunikaci se shodli při kontrolní prohlídce zástupci městské části Praha 2, Magistrátu hl. m. Prahy, TSK hl. m. Prahy a DAP a.s. Místního šetření se zúčastnil i přivolaný statik, který měl možnost posoudit havarijní stav nemovitosti detailněji z vysokozdvižné plošiny HZS hl. m. Prahy.

Nově došlo k rozšíření dosavadního záboru přilehlého chodníku, který se nyní vztahuje i na část přilehlé vozovky. Oplocení objektu se zvýšilo a ohrazená část sahá až k samotnému ostrůvku tramvajové zastávky. Budova bývalého nádraží i její bezprostřední okolí je také pod zvýšeným dozorem Městské policie hl. m. Prahy.

Po linii státní správy řeší havarijní stav objektu Odbor výstavby ÚMČ Praha 2. Ten vedl nespočet správních řízení už s předchozím vlastníkem RailCity Vyšehrad. Toho vyzýval k zabezpečení objektu proti vniknutí cizích osob a provedení účinných opatření proti devastaci budovy. Majitel sice nakonec po mnoha průtazích budovu oplotil a střechu provizorně zajistil, ale provedená opatření měla zjevně krátkodobý efekt, a v současné době se již jeví jako nedostačující. Postup státní správy se ještě více zkomplikoval se změnou vlastníka v roce 2022. Současný majitel nemovité kulturní památky kyperská společnost MIQUELIRA LIMITED nemá právní zastoupení v ČR a s úřady téměř vůbec nekomunikuje. Doručování jakýchkoli správních rozhodnutí je tak velice komplikované a zdlouhavé.

Úřad městské části Praha 2 však považuje současný stav objektu za kritický a život ohrožující, a je připraven využít všech zákonných možností pro zajištění ochrany života a zdraví osob. Další případné kroky a opatření budou vycházet ze závěrů odborného posudku statika. Náklady vynaložené na zabezpečení objektu a zajištění bezpečí v bezprostředním okolí budovy budou vymáhány po vlastníkovi nemovitosti.


Tisková zpráva: https://praha2.cz/praha-2-resi-krizovy-stav-nadrazi-vysehrad-a-podava-trestni-oznameni/d-114908/p1=28204