Petice za záchranu nádraží Vyšehrad

My, níže podepsaní, sledující postupný dlouholetý rozpad kulturní památky nádraží Vyšehrad, kterou nechává takto chátrat bezohledný vlastník, vyzýváme tímto místní zastupitelstvo městské části Praha 2 a všechny další zainteresované veřejné instituce, aby bezodkladně zesílili kroky vedoucí k záchraně této krásné historické stavby, neboť chvíle jejího možného zániku se opravdu nebezpečně přiblížila. Dosud nebylo do důsledku využito všech zákonných možností, a smyslem této petice je, aby takové kroky byly učiněny.

Zachraníme nádraží Vyšehrad

You can add formatting using markdown syntax - read more
1,132 podpisy

Sdílejte s přáteli: