Strážní domek (parc. č. 288)

Nemovitá kulturní památka v Pražské památkové rezervaci v seznamu UNESCO – Strážní domek (parc. č. 288) – „je drobná funkční stavba. Je přízemní, postavený na úrovni kolejiště. Větší část hlavní fasády tvoří pásové prosklení, které přechází na boční fasády. Ty vybíhají do trojúhelných štítů s dřevěnými výplněmi. Uvnitř domku je původní drážní zařízení.“…

Praha 2 řeší krizový stav nádraží Vyšehrad a podává trestní oznámení

Po pádu dalších částí zdiva, které tentokrát zasáhly i přilehlou vozovku, přistoupil Úřad městské části Praha 2 k okamžitému rozšíření dosavadních bezpečnostních opatření a zároveň k podání trestního oznámení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Na okamžitém rozšíření dosavadních opatření vedoucích k zajištění bezpečnosti samotného okolí objektu i provozu na přilehlé pozemní komunikaci se…

Vznikla Pracovní skupina k nádraží Vyšehrad Rady hl. města Prahy

Dnes se poprvé sešla Pracovní skupina k nádraží Vyšehrad, která bude formulovat postoj hlavního města k této znepokojující kauze. Stav kulturní památky se zhoršuje každým dnem, není už na co čekat. Přítomní: Adam Scheinherr, Petr Zeman, Jaroslav Němec, Filip Foglar, Viktor Mahrik, Lukáš Tittl, Dana Gregorová, Václav Brejška foto: Petr Zeman, Dana…

Ukradené petiční stánky

Vzhledem ke stále trvajicí špatné situaci kolem nádraží Vyšehrad se petiční výbor rozhodl zintenzivnit sběr podpisů pod peticí. Za tímto účelem jsme v pátek umístili petiční stánky do veřejného prostoru přímo u budovy nádraží Vyšehrad. Pravděpodobně ve večerních hodinách následujícího dne však došlo k jejich odcizení. Nevzdáme se a petiční stánky umístíme brzy znovu.

Pomůžete nám je hlídat, když půjdete kolem? #vyfotpeticnistanek #zachranimenadrazinysehrad #Praha2

Petici lze podpořit on-line na internetových stránkách www.zachranimenadrazivysehrad.cz na mobilních petičních stáncích Pirátů Prahy 2 (sledujte www.facebook.com/piratipraha2/).