Jana Černochová – dotaz na ministra kultury během schůze Poslanecké sněmovny PČR, dne 6. 12. 2016

Úterý 6. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze k Vládnímu návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) /sněmovní tisk 666/ – prvé čtení:

Jana Černochová, poslankyně: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se také v reakci na pana kolegu Junka ohradila proti tomu, že tady někdo hájí nějaké zájmy soukromých vlastníků. Já jsem starostkou na městské části Praha 2, která je z poloviny území památkovou zónou, z druhé poloviny památkovou rezervací. Na našem území se celým katastrem mimo jiné nachází národní kulturní památka Vyšehrad. Vyhráváme celou řadu ocenění regenerace památek na Praze 2 jako samospráva městské části. Skutečně mi přijde absurdní, že se debata zplošťuje pouze do toho, že tady někdo hájí nějaké zájmy nějakých privátních vlastníků.

Já bych chtěla poprosit pana ministra Hermana, protože mám skutečně jeden neuralgický bod na Praze 2, se kterým si nevím rady. Je to nádraží Vyšehrad, které je národní kulturní památkou. Už léta městská část Praha 2 bojovala o to, aby tuto památku neměl z hlediska stavebního řízení Drážní úřad, ale aby to byl alespoň stavební úřad městské části Praha 2, a psala jsem několik dopisů různým ministrům kultury, psala jsem několik dopisů zástupcům na Magistrát hlavního města Prahy, aby z hlediska stávající legislativy pomohli donutit soukromého vlastníka tento problém řešit. A za stávající legislativy, ale bohužel ani za té budoucí se to k žádné změně neposune. Já bych tady chtěla poprosit pana ministra kultury Hermana, aby se touto nemovitou kulturní památkou zabýval jako ministr. Ten dům skutečně chátrá týden od týdne. Několik pokut, které mohl náš úřad uplatnit, uplatnil, ale nic jiného s tím udělat nemůžeme a nový zákon v tomto znění žádný problém v budoucnu nevyřeší.

Daniel Herman, ministr kultury: Chci také ocenit to, co bylo řečeno dnes, že péče městské části Praha 2 o památky a zvláště o Vyšehrad, národní kulturní památku, je skutečně příkladný. Vím to, protože jsem tam devět roků bydlel.
A co se týká nádraží Vyšehrad, to je skutečně velmi tristní stav. Také už tady bylo zmíněno, že je to otázka soukromoprávních problémů a legislativní kroky v tuto chvíli jsou obtížné. Nicméně já velmi vítám tuto iniciativu a rozhodně bych chtěl v této věci spojit síly, protože se jedná o významnou památku, která v tuto chvíli hyzdí tvář Prahy v této oblasti, a měli bychom se snažit s ní něco udělat. A já věřím, že máme možnost i ve spolupráci s magistrátem najít řešení, které by pomohlo.

Zdroj: https://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/053schuz/bqbs/b17103801.htm