ibestof.cz: Jaroslav Němec (rozhovor) / 11. 4. 2019

Marta Plecitá: Jaroslav Němec – politik, 11. 4. 2019, ibestof.cz

Na posledním zasedání zastupitelstva připustila paní starostka Černochová opakovaně dokonce i vyvlastnění a i to já osobně považuji za dobrou cestu.

Mediálně nejdiskutovanějším památkou, v jejíž záchraně se angažujete, je budova nádraží Vyšehrad. V jaké fázi se jednání nacházejí?

Jedná se o  velice nešťastný případ krásné budovy na zajímavém místě, kde zub času dlouho pracuje v náš neprospěch. Budovu zakoupil od Českých drah v roce 2007 soukromý majitel. Myslím si, že městská část měla tenkrát o budovu více usilovat a získat ji. To se bohužel nestalo a nádraží Vyšehrad stále chátrá. Mně záleží v první řadě na tom, aby se budova dále nerozpadala. I když soukromý vlastník má několik let stavební povolení na rekonstrukci a rozšíření, nic se zde neděje. Nemám nic proti tomu, aby bylo bývalé nádraží využito ke komerčním účelům. V  tomto případě se však ukázalo, že ona pomyslná “volná ruka trhu” nefunguje, proto bych byl nejraději, kdyby se podařilo vývoj ještě zvrátit a zachránit stavbu pro veřejné využití. Ať už by tu byla knihovna, komunitní centrum nebo třeba kanceláře. Na posledním zasedání zastupitelstva připustila paní starostka Černochová opakovaně dokonce i vyvlastnění a i to já osobně považuji za dobrou cestu.

Stejně aktivní jste i v tématu budovy Transgasu na Vinohradské třídě. O co usilujete?

Spíše jsem usiloval – Transgas, ať se nám to líbí nebo ne, je architektonicky významná budova, jedinečné svědectví své doby. Nesouhlasím s tím, že má být zdemolována a nahrazena tuctovou kancelářskou budovou, jakých jsou v Praze desítky. Říkám těmto domům „dobře pospojovaný stavební materiál“. Proto jsem usiloval o zachování původní stavby.  Současné vedení Prahy chtělo Transgas vykoupit, bohužel se s vlastníkem nedohodlo na ceně. Nutno podotknout, že vlastník v  současnosti využití pozemku nemá a chce jej prodat jako prázdnou parcelu. Takže spíše hrozí, že místo architektonického unikátu budeme mít mnoho let jen díru v zemi. A pořád mějme na mysli, že Transgas stojí přímo na vinohradských železničních tunelech, které jsou pouhých pět metrů pod povrchem.

S ochranou památek souvisí i návrh změny stavebního zákona. Vím, že k němu máte výrazné výhrady. Proč?

Z mého pohledu se jedná o obrovský průšvih. Návrh, který nedávno předložila ministryně pro místní rozvoj,  zcela vynechává veřejný zájem v  ochraně památek a krajiny. Je napsaný v zájmu spíše developerů, což je dáno i tím, že jej připravovala Hospodářská komora bez přizvání památkářů či odborníků na životní prostředí. Jsem čím dál více přesvědčen, s ohledem na současnou situaci, že veřejný zájem v ochraně kulturního dědictví musí být hájen jedním samostatným dotčeným orgánem. Spojením odborné složky a výkonné moci se stane památková péče více přehlednou a především předvídatelnou.