Historická stavební dokumentace budovy z r. 1904

zdroj:  Zadávací podmínky výběrového řízení v roce 2007. Zadavatel České dráhy , a. s.