Fotodokumentace stavu z roku 2007

Fotodokumentace ze Zadávacích podmínek výběrového řízení v roce 2007. Zadavatel České dráhy , a. s.