Lidovky.cz: Selhávající péče o památky je symptomem selhávajícího státu

Nejen zhoršující se ekonomická data – i selhávající péče o historické dědictví je ukazatelem nefunkčnosti státní správy a samosprávy, dokladem i důsledkem skutečnosti, že stát ztrácí postupně kontrolu nad svým majetkem, nad klíčovými toky peněz a místo zjednání pořádku rozpouští své pravomoci v bezbřehé zvůli bohatých a vlivných. V Praze spěje…