20. června 2013 | Zastupitelstvo hl. m. Praha přijalo Usnesení č. 30/24 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy – Z 2744/00 (Praha 2, Praha 4, Praha 5 – optimalizace traťového úseku Praha hl.m. – Praha Smíchov)

7. července 2014 | „Při rekonstrukci trati, která vznikla v 70. letech 19. století jako Pražská spojovací dráha, připadají v úvahu dvě varianty – buď SŽDC zkrátka vymění koleje, obnoví zabezpečovací zařízení či trakční vedení, anebo trať navíc rozšíří. Možná stavba třetí koleje by si vyžádala také stavbu nového železničního mostu vedle starého dvoukolejného, který je památkově chráněn.“ (viz ceskatelevize.cz)

20. června 2013 | „Změní se územní plán železniční trati mezi hlavním a smíchovským nádražím. Zvýší se tak její kapacita a vznikne nová zastávka Výtoň. Z Podskalí na Smíchov je třeba rozšířit most, asi vznikne nový.“ (viz metro.cz)

20. června 2013 | „Mezi Vyšehradem a hlavním nádražím by měla mít trať větší kapacitu a měla by být zároveň tišší. Nová zastávka na Výtoni se má stát přestupním uzlem na tramvaje jezdící po nábřeží. Zároveň bude zastávka navázána na cyklotrasu A2, která vede po pravém břehu podél Vltavy. Původně město uvažovalo, že by vznikla zastávka u Ostrčilova náměstí v Nuslích, z toho ale sešlo.

Proti zřízení zastávky se postavila zastupitelka a bývalá radní Aleksandra Udženija (ODS). „Je to zkapacitnění dopravy v Praze 2 na úkor obyvatel,“ řekla. Primátor Hudeček to ale odmítl. Podle jeho slov je to sice navýšení dopravy, ale té pro Pražany nejméně náročné.“ (viz ceskatelevize.cz)

Více: Železniční most pod Vyšehradem – časová osa

Hlasování:

Usnesení č. 30/24 k návrhu na vydání celoměstsky významné změny I+II ÚP SÚ hl.m. Prahy – Z 2744/00 (Praha 2, Praha 4, Praha 5 – optimalizace traťového úseku Praha hl.m. – Praha Smíchov)


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.