Ukradené petiční stánky

Vzhledem ke stále trvajicí špatné situaci kolem nádraží Vyšehrad se petiční výbor rozhodl zintenzivnit sběr podpisů pod peticí. Za tímto účelem jsme v pátek umístili petiční stánky do veřejného prostoru přímo u budovy nádraží Vyšehrad. Pravděpodobně ve večerních hodinách následujícího dne však došlo k jejich odcizení. Nevzdáme se a petiční stánky umístíme brzy znovu.

Pomůžete nám je hlídat, když půjdete kolem? #vyfotpeticnistanek #zachranimenadrazinysehrad #Praha2

Petici lze podpořit on-line na internetových stránkách www.zachranimenadrazivysehrad.cz na mobilních petičních stáncích Pirátů Prahy 2 (sledujte www.facebook.com/piratipraha2/).

NPÚ: Seznam ohrožených nemovitých památek – Železniční stanice Vyšehrad

Vyšehrad, Svobodova čp. 86, rejstříkové číslo ÚSKP: 50534/1-2274, vlastník: právnická osoba Secesní nádražní budova, připisovaná architektu Antonínu Balšánkovi, byla spolu s přízemní hrázděnou budovou čekárny (demolovaná v prosinci roku 2007) vystavěna roku 1904 a je částí památkově chráněného areálu nádraží. Hlavní budova vykazuje havarijní stav fasád, stropů a krovu. V objektu jsou dřevokazné…