Vyvlastnění nádraží Vyšehrad – dotazy radním / dotazy.praha.eu

17.03.2014 Dobrý den, pane primátore,proč nezahájí Magistrát vyvlastňovací řízení s vlastníkem nádraží Vyšehrad, který zjevně nemá zájem stavbu opravovat a čeká, až spadne? Podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k  pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) lze vyvlastnit jen v  případě, že jsou splněny všechny…